Kuna

Kunu viděti – před zloději se chraň, zastřeliti – dobré řízení s cizími lidmi