Květiny / Květináč

Květináč s krásnými květinami – rozmnožení bohatství, rozbít – přítele aneb přítelkyni ztratiti, darem obdržeti – oblíben býti
Květiny trhati – zisk