Kytka

Kytka, když ji dostaneš od osoby druhého pohlaví – tvá náklonnost bude odměněna
Kytku z květin vázanou dostati – vyznání lásky
Kytky, když jsi jimi okrášlen – radost, vidíš-li krásné kytky – mnoho radosti, sázíš-li květiny – učiníš dobrý skutek, sbíráš a vážeš-li kytky – brzký sňatek tě očekává, máš-li kytky a voníš k nim na jaře a v létě – radosti a štěstí, na podzim a v zimě – zármutek