Labuť

Labuť viděti – pyšný býti, líbat viděti – dobré předsevzetí učiniti, na lukách běhat viděti – nemotornost, viděti – štěstí manželské, plavat viděti – nad utrhači zvítěziti, černou – domácí neštěstí, zpívat slyšeti – blízká smrt