Lampa

Lampu rozsvítiti – někomu poraditi, zhasnouti – jiným dobrou vyhlídku pokaziti, rozsvítit viděti – zamilovat se, zhasnout viděti – práci ztratiti, viděti rozžehnutou – protivenství, zhasnout viděti – pomatení smyslů, nositi – srdnatý býti