Lano

Lano od korábu – do mrzutého postavení přijíti