Led

Led v létě viděti – marné počínání, na něm padnouti – blízká nehoda, led a sníh viděti – všelijaké překážky, na něm se klouzati – mylná láska