Lejno

Lejno člověčí – bohatství, peníze, v něm choditi – nemoc, chudoba, bída, s ním pomazán býti – hanba a nouze