Lék / Lékař

Lék užívati – hru ztratiti
Lék, když je tobě předepsán – delší nemoc, užívati – neštěstí, rád užívati – znamená nemoc a starost, dáš-li někomu jinému – štěstí ve hře a obchodu, užívati – znamená neštěstí a úpadek
Lékaře viděti, jak raněného obvazuje – v tvé rodině se bude někdo ženiti, viděti – stálé zdraví, nemocným uzdravení, zdravím nemoc
Lékař, když s nemocným přívětivě mluví – budeš brzy churavý