Lenost

Lenivost – onemocnění
Lenošku míti – ke cti přijíti