Lev

Lev, od něho býti napaden – s velkomyslným člověkem do hádky přijíti

Lva zavříti – starost a nouze, zavřeného viděti – vítězství nad nepřáteli, na lva vystoupiti – přízeň velkých pánů, před lvem se třásti – mocnou osobu míti za přítele, lva přemoci – štěstí ve věcech, s ním se potýkati – silné podezření, viděti – udivený býti

Lvici s mladými viděti – štěstí
Lvy s mladými viděti – do nebezpečí přijíti, s nimi se hráti – nepřátele zase za přátele míti, od nich pronásledován býti – opuštěn býti, zabíti – své nepřátele přemoci, zkroutiti – náruživost se odřeknouti