Lichotit

Lichotiti někomu – pro svou ochotu se staneš šťastným
Lichotníkům naslouchati – sám sebe oklamati