Lidi

Lidi hezké viděti – radost, zdraví, pohodlí, neznámé – dobře, veselé a upřímné – šťastných dnů se dožiješ, s veselými jednati – povzbuzení k podnikání, se smutnými – na neštěstí jiných se podíleti, zavřené viděti – do rozpaků přijdeš, vousaté viděti – ke zlosti jsi nakloněn, vidět býti – odhalení skrytých věcí
Lidi viděti černé – zlé, divoké a bílé – starost, ale přátelství
Lidské obrazy vytvářeti – těm, kteří mají děti, a učitelům dobře
Lidský trus ve svém domě míti – nečistota, do něj šlápnouti – všelijakým případnostem podléhati, viděti velkou hromadu – všelijaké trampoty