Loď

Loď, na ní plouti – do nebezpečí přijíti, viděti potápějící se – velké nebezpečí, na moři jak pluje – dobrý obchod, která nemůže z místa – nemoc, na loď vstupovati – nebezpečné příhody, do přístavu vplout viděti – nebezpečí šťastně ujíti, stavěti – velké podnikání zamýšleti, s napnutými plachtami odjíždět viděti – loučiti se, s množstvím lidí viděti – vystěhování, ztroskotat viděti – do velkých nesnází přijíti, shořeti – velká ztráta, bez stěžňů a plachet – vysvobození z nouze, s vlnami zápasit viděti – velké sužování snášeti, zakotvenou viděti – ve svém předsevzetí pevně státi
Lodička, s ní na čisté vodě plavati – vyhlídka do budoucnosti
Lodní suchar jísti – zdraví a zámožnost