Lopata

Lopatu viděti aneb s ní pracovati – řízení bez výsledku