Los

Los vytáhnouti – výhra, šťastná čísla 18, 28, 29, 73
Los loterie viděti aneb čísti – dobrý zdar v počínání, když nemůžeš na něm číslo přečísti – marnotratnost, do slosovacího bubnu sahati – ucházeti se o nevěstu, také však povážlivý obchod započíti, při tahu býti přítomen – velmi dobře
Losa chytiti – štěstí