Loupežník

Loupežníci, jimi býti chycen – něco nejmilejšího určitě ztratíš
Loupežník – budeš pomluven a oklamán
Loupiti v kostele – rouhání