Lucerna

Lucerna zlodějská – neznámí nepřátelé
Lucernu se světlem nositi – prozřetelnost, rozbíti – bloudění, svítit viděti – dobrou radu obdržeti