Lusk

Lusky jísti – člověka omezeného rozumu poznati, otevírati – vynalézati