Malíř / Malovat

Malíře pracovat viděti – vysokého stáří dosáhnouti
Malovat někoho – špatné časy, sebe samého – dlouhý život, též hledání partnera