Mandle

Mandle jísti, sladké – chválen býti, hořké – kárán býti
Mandlové stromy aneb ovoce viděti – zbohatnouti
Mandlové dřevo – v rozpacích býti o peníze