Máslo

Máslo míti aneb tlouci jej – pohodlné živobytí, jísti – svár s příbuznými