Matka

Matka, s ní mluviti – příjemné poselství
Matku viděti, která již zemřela – setkati se s člověkem, který umře
Zemříti viděti – dlouhý smutek
Vidět se modliti – polepšení ztratiti