Meč

Meč – dožíti se cti
rozlámati – zlé znamení
na nebi viděti ohnivý – trest