Med / Medovina

Med jísti – churavost, též štěstí v obchodu
Medovinu píti – přátelství se Židy