Meloun

Melouny jísti – nemocným uzdravení, zdravým dobrá naděje
koupiti – nehodnému člověku své přátelství nabízeti