Město

Město stavěti – štěstí a veselost, viděti velké, lidnaté – cestu konati
Měšťanem se státi – nemocným zle, zdravému výlohy