Milenka /Milovník

Milenka, u ní býti – pokušení
Milovník, u něj býti – velké radosti