Mládenec / Mládí

Mládenec, od něj býti milována – příjemné časy
Mladým býti – zlo