Mlátit

Mlátit viděti – s nestydatým člověkem něco míti