Mnich

Mnichy viděti – úklady, zpívat slyšeti – někdo z rodiny ti onemocní