Moře

Do něj spadnouti – neštěstí, škoda
jasné viděti – radost
v něm plavati – nebezpečné podnikání
v něm zahynouti – vlastnímu neštěstí jsi vinen
Mořské ptáky viděti – nebezpečí
Mořskou pannu viděti – pronásledován aneb zrazen býti