Most

Most – do cíle dojdeš přes nesnáze
Mosty viděti – tvému podnikání nehrozí nebezpečí, rozbořené – nesnáze, jíti aneb jezditi přes ně – půjdeš na návštěvu