Náramek

Náramek, obdržíš-li jej darem – budeš milován
Náramky si připínat – tajná láska