Natírat

Natírati něco, černě – nemoc, červeně – radost, bíle – pronásledování