Návštěva

Návštěva u lékaře – užitek
Návštěvu dostati – tvé štěstí roste
Návštěvy dělati – hádku začíti