Nebe

Nebe, jasné viděti – mnoho radosti, červené – mnoho rozepří, zamračené – mrzutost, květinami poseté – pravda zvítězí, slunce na nebi viděti – vysvětlení záhady, do nebe vejíti – Bůh vyslyší tvé prosby, na nebi mnoho mraků viděti – nestálost
Nebesa v ohni viděti – pronásledování, chudoba, nesnáze