Nemoc / Nemocnice

Nemoc hlavy aneb krku – oteklinu dostati
Nemocnice – dobré živobytí
Nemocné navštíviti – dobrý skutek, těšiti – vyslyšení prosby, ošetřovati – štěstí a radost
Nemocným býti – zármutek, dojetí