Němost

Němé viděti – čest, důstojnost
Němým býti – ponížení