Nepřítel

Nepřátele míti – svým chováním pohoršíš společnost, s nimi mluviti – pozor na možnou škodu
Nepřítel, kterého obzvláště nenávidíš – trápení, neštěstí