Nestvůra

Nestvůru viděti – trápení, zmaření nadějí