Nevěsta

Nevěstu viděti – dobrý obchod, blízká svatba