Oběd

Obědvati – neštěstí, ve společnosti – škodlivá marnotratnost