Oběsit

Oběsit viděti – zlých dnů se dočkati
Oběšen býti – nemáš žádné štěstí