Obloha

Oblohu jasnou viděti – štěstí, tmavou – smutek