Obraz

Obraz, maluješ-li – kdo se učí, tomu dobře, darovati svůj vlastní – mrzutost, když vidíš vlastní – nestálost, hezkého děvčete – staneš se brzy ženichem, též hezké děti, obdržíš-li obraz darem – velká radost
Obrazy – dlouhé živobytí