Obžalovat

Obžalovati někoho – nepřátelství jiných, svou manželku – špatná zpráva