Oheň / Ohniště

Oheň viděti – s láskou lnouti ke své rodině, uhasiti – jedno řízení zastaviti – do ohně padnouti – velká škoda, přes oheň skákati – z mrzutostí se dostaneš
Oheň v kamnech viděti – dostaneš děti, uhasnouti jej viděti – nemocným smrt
Ohniště viděti – starati se o domácnost, před ním státi – brzký sňatek, šťastné manželství vdaným a ženatým
Ohnivé znamení na nebi – drahota, válka, nebezpečí