Olej

Olej do nádoby chytati – užitek, dobrý obchod, olejem býti politý – dobře, viděti rozlitý – ztráta, někomu dáti – zle, tlačit viděti – všelijaké pokušení, používati – stálé zdraví, páliti – marné namáhání