Opice

Opice viděti – pochlebníci tě ošidí, mluvit slyšeti – svedení, zabíti – nepřítele přemoci, vidíš-li je tančit – mnoho rozkoší